Instytucje udzielające pomocy w sytuacji przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

Wychowawca | 24 października 2020

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) powstała w roku 1991. To organizacja pozarządowa z dużym dorobkiem zarówno w dziedzinie badań nad sytuacją dzieci w Polsce, jak i bezpośredniej pomocy dzieciom krzywdzonym. Niesie bezpośrednią i kompleksową pomoc krzywdzonym dzieciom w 4 ośrodkach: 2 w Warszawie, w Starogardzie Gdańskim i w Gdańsku.

www.fdds.pl

Centrum Ochrony Dziecka (COD) – powstało w roku 2014. To jednostka międzywydziałowa działająca przy Akademii Ignatianum w Krakowie. Do podstawowych zadań COD należy działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich oraz opracowanie i rozwój programów prewencji oraz wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk.

Obecnie COD uruchamia adres e-mailowy, pod który mogą pisać osoby, które zmagają się ze skutkami doświadczonej w środowisku kościelnym krzywdy w dzieciństwie lub młodości. Mogą też pisać osoby potrzebujące wsparcia, pomocy czy też porady w związku z krzywdzeniem dzieci: pomoccod@ignatianum.edu.pl.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” – to telefon zaufania i profesjonalne, katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną oraz innymi formami przemocy w Kościele. Kontakt telefoniczny przeznaczony jest dla osób, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego oraz ich najbliższych. Telefon: 800 280 900.

www.zranieni.info

dr Adam Żak SJ, COD