Edukacja zdalna (Bibliografia w wyborze). Październik 2020

Elzbieta Trojan | 21 września 2020

Książki:

 1. E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska. Warszawa: Wydaw. C. H. Beck, 2011. – 236 s.

 2. E-learning w edukacji : jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną / Zbigniew Zieliński. Gliwice : „Helion”, 2012. – 312 s.

 3. Kooperatywna edukacja zdalna w kształceniu przyrodniczym / Zbigniew Meger. Lublin: TN KUL, 2013. – 272 s.

 4. Meandry e-learningu / Grażyna Penkowska. Warszawa : „Difin”, 2010. – 172 s.

 5. Moodle: doceń e-learning z platformą Moodle! : ćwiczenia praktyczne / Michał Susfał. Gliwice : „Helion”, 2013. – 160 s.

 6. Nauczanie i uczenie się w sieci : kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym / Grażyna Barabasz. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2016. – 179, [1] s.

 7. Nowe media, technologie i trendy w edukacji: w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. Kraków „Impuls”, 2017. – 155 s.

 8. Nowe technologie w edukacji / Roman Lorens. Warszawa: Wydaw. Szkolne PWN, 2011. – 192 s.

 9. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki. Kraków „Impuls”, 2019. – 315 s.

 10. Wykład w kształceniu na odległość / Wioletta Kwiatkowska. Toruń: Adam Marszałek, 2011. – 258 s.

Artykuły z czasopism

 1. Edukacja online : przegląd programów do realizacji atrakcyjnych lekcji / Grzegorz Pruszko // Geografia w Szkole. – 2020, nr 3, s. 40–41.

 2. Edukacja zdalna w praktyce / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2020, nr 5, s. 42–45.

 3. M-learning – następca e-learningu / Karolina Zioło-Pużuk // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 6, s. 45–46, 48–49.

 4. Nauczanie na odległość / Andrzej Pieńkowski // Dyrektor Szkoły. – 2020, nr 5, s. 47–48.

 5. Platforma Edmodo : zdalne nauczanie w praktyce / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. –2017, nr 3, s. 41–44.

 6. Przestrzeń cyfrowa w edukacji / Elżbieta Gajek // Meritum. – 2013, nr 1, s. 74–80.

 7. Przewodnik po e-szkole / Maciej Frasunkiewicz // Dyrektor Szkoły. – 2020, nr 5, s. 38–41.

 8. Rola nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w kształceniu zdalnym / Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2011, nr 4, s. 62–67.

 9. Tworzenie materiałów dydaktycznych w nauczaniu zdalnym / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 7–8, dod. Biblioteka – Centrum Informacji, nr 3, s. 3–8.

Elżbieta Trojan