Edukacja i wychowanie przez sport (bibliografia w wyborze)

Elzbieta Trojan | 1 lutego 2021

Edukacja i wychowanie przez sport

(bibliografia w wyborze)

Książki :

 1. Aktywność ruchowa z piłką a edukacja do kultury fizycznej w aspekcie wartości humanistycznych i poznawczych / Tadeusz Rzepa. – Wyd. 2 zm. Wrocław : Wydaw. AWF, 2009. – 129 s.

 2. Kultura fizyczna a osobowość / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego. Warszawa : AWF ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, 2017. – 399 s.

 3. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju sportowego w okresie dorastania – na przykładzie szermierki / Maciej Tomczak. Poznań : AWF im. Eugeniusza Piaseckiego, 2010. – 124 s.

 4. Teoria i metodyka sportu : przewodnik po zagadnieniu dla trenerów, nauczycieli i studentów / Justyna Lenik, Stanisław Cieszkowski. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – 143, [1] s.

 5. Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów / pod red. Bożeny Zawadzkiej. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2010. – 373 s.

 6. Wychowanie fizyczne poprzez zabawy i gry ruchowe / Michał Bronikowski. – Poznań : AWF, 2007. – 156 s.

 7. Wychowanie przez rozwój / Tadeusz Maszczak. – Warszawa : Centrum Edukacji Olimpijskiej, 2014. – 224 s.

Artykuły z czasopism:

 1. Jak mentalnie przygotować ucznia do zawodów sportowych? / Grzegorz Więcław // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2018, nr 5, s. 16–21.

 2. Nauczanie i wychowanie na lekcjach wychowania fizycznego / Andrzej Rębowski // Lider 2001 nr 5 s.17

 3. Paradygmat pedagogiki kultury fizycznej / Jerzy Nowocień // Kultura Fizyczna. – 2009, nr 7–10, s. 8–20.

 4. Promowanie w szkole sportów mniej popularnych / Ewa Brzozowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2015, nr 5, s. 52–55.

 5. Psychologia sportu – jak wykorzystać wybrane zagadnienia na zajęciach wf? / Krzysztof Kultys // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2018, nr 5, s. 22–29.

 6. Rola i miejsce sportu szkolnego w wychowaniu fizycznym / Krzysztof Kultys // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2017, nr 2, s. 43–49.

 7. Sport jako ważny element profilaktyki / Błażej Gawroński // Remedium 2006 nr 11 s. 4–5.

 8. Sport w kształtowaniu dojrzałej osobowości / Zbigniew Dziubiński // Dyr. Szk. 2000 nr 11 s. 6–8.

 9. Wielowymiarowość sportu dzieci i młodzieży / Seweryn Suliusz // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 2002 nr 5 s. 32–38.

 10. Wychowawcza rola sportu na przykładzie piłki siatkowej uprawianej w gimnazjum / Anna Maszorek-Szymala // Kultura Fizyczna. – 2010, nr 5–8, s. 25–28.

 11. Wychowawcze znaczenie sukcesu w sporcie szkolnym / Jan Czechowski // Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 2, s. 109–121.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu