Edukacja i pedagogika spersonalizowana

Elzbieta Trojan | 3 listopada 2020

Edukacja i pedagogika spersonalizowana

(bibliografia w wyborze)

  1. Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice /red. nauk. Janina Kostkiewicz. – Kraków : Wydaw. UJ, 2011.
  2. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II / Tomasz Bilicki. Wyd. 2 popr. Kraków: “Impuls”, 2005.
  3. Edukacja spersonalizowana i zróżnicowana / oprac. Stanisław Kowal, Robert Mazelanik. Kraków: Instytut Nauk o Wychowaniu Uniw. Pedagogicznego, 2011.
  4. Edukacja spersonalizowana w nauczaniu dziewcząt religii /Agnieszka Dietrich // Katecheta. –

2013, nr 1, s. 70-75.

  1. Istota pedagogiki personalistycznej /Wojciech Chudy //Ethos. ‒ 2006, nr 75, s. 52-74.
  2. Personalistyczna pedagogika wychowania Jana Pawła II /Radosław Misior // Nowa Szkoła. ‒ 2015, nr 1, s. 30-39
  3. Wychowanie personalistyczne nadzieja XXI wieku /Marianna Barlak // Kultura Fizyczna. ‒ 2006, nr 5-6, s. 10-13.
  4. Wychowanie personalistyczne: wybór tekstów /red. Franciszek Adamski. Kraków: Wydaw. WAM, 2005.
  5. TIK a edukacja spersonalizowana /Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. ‒ 2018, nr 6, s. 48-51.
  6. “Wychowanie osobowe”, praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Adamskiego, Wydawnictwo Petrus,  Kraków 2011.

Elżbieta Trojan

 

Elżbieta Trojan – RZPWE PBW w Opolu