Edukacja domowa. Bibliografia w wyborze

Elzbieta Trojan | 28 września 2020

      Edukacja domowa. Bibliografia w wyborze

 1. Alternatywy w edukacji / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego i Andrzeja Rozmusa. Kraków : Rzeszów : „Impuls”; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2018. – 320 s.

 2. Edukacja domowa / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 97, s. 56–58.

 3. Edukacja domowa : edukacja przyszłości / Wiesław Stebnicki. Warszawa : Fijorr Publishing, 2014. – 230, [1] s.

 4. Edukacja domowa : teoria i praktyka / red. Danuta Tomczyk, Mirosław Zając. – Szczecin: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, 2018. – 202 s.

 5. Edukacja domowa w XXI wieku / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. – 2012, nr 2, s. 10–13.

 6. Edukacja domowa w opinii nauczycieli / Dorota Sikora // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 3, s. 45–51.

 7. Edukacja domowa w Polsce : dokonania i wyzwania / Marek Budajczak // Ethos. – 2006, nr 75, s. 186–196.

 8. Edukacja domowa w pytaniach i odpowiedziach / Marek Budajczak // Nowe Horyzonty Edukacji. – 2014, nr 2, s. 55–57.

 9. Edukacja domowa własnych dzieci / Paweł Bartosik // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 18–27.

 10. Homeschooling, czyli edukacja domowa (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2015, nr 4, s. 56–60.

 11. Nauczanie domowe / Marta Majorczyk // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 10, s. 42–45.

 12. Nie tylko w szkole / Magdalena Giercarz-Borkowska // Nowe Horyzonty Edukacji. – 2015, nr 2, s. 58–60.

 13. Ponad horyzont – jak świadomi rodzice mogą oddolnie wpłynąć na edukację / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. – 2019, nr 9, s. 39–42.

 14. Rodzina w edukacji domowej / pod red. Joanny Bieleckiej-Prus. Warszawa : Wydaw. i Księgarnia „Gotów” Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 2018. – 280 s.

 15. Rola wychowawcza matki w edukacji domowej / Marzena Zakrzewska. Warszawa: „Adam”, 2013. – 318 s.

 16. Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej / Paweł Zakrzewski. Warszawa : „Adam”, 2013. – 219 s.

 17. Skuteczne uczenie się poza szkołą – edukacja domowa / Małgorzata Rostkowska // Meritum. – 2014, nr 3, s. 37–43.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu