Edukacja czytelnicza dzieci i młodzieży

Elzbieta Trojan | 4 listopada 2020

Edukacja czytelnicza dzieci i młodzieży

(bibliografia w wyborze)

 1. Czytanie – najskuteczniejszą metodą wychowawczą / Wanda Matras-Mastalerz // w: Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – s. 155–167.

 2. Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka. Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2013. – 160 s.

 3. Edukacja czytelnicza wyzwaniem dla współczesnych pedagogów / Anna Lesiuk // w: Wyzwania współczesnej pedagogiki / red. nauk. Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa CeDeWu, 2015. – s. 257–263.

 4. Jak rozbudzać motywacje czytelnicze dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 1, s. 6–9.

 5. Jak zachęcać do czytania: minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum / Kelly Gallagher. – Wyd. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. – 144 s.

 6. Jak zachęcać do lektury / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 82, s. 46–49.

 7. Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 144 s.

 8. Moja przyjaciółka książka – o edukacji czytelniczej dzieci / Lidia Baranowska // Życie Szkoły. – 2013, nr 9, s. 4–7.

 9. Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody?: o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – 230 s.

 10. Oczytana szkoła: ogólnoszkolny projekt promujący czytelnictwo / Magdalena Ankiewicz-Kopicka // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 4, s. 33–35.

 11. Rola biblioteki w rozwijaniu czytelnictwa / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 10, s. 76–80.

 12. Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. Wyd. 2. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2009. – 323 s.

 13. Tajemniczy świat biblioteki: program edukacji czytelniczej / Wioletta Maria Siwik // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 11, s. 14–17.

 14. Wychowanie do czytania. Czytelnictwo dzieci i młodzieży (bibliografia) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2015, nr 9, s. 53–59.

 15. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. Warszawa: Świat Książki, 2016. – 320 s.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu