Dziecko z autyzmem – bibliografia w wyborze

Elzbieta Trojan | 28 grudnia 2020

Dziecko autystyczne

(bibliografia w wyborze)

Książki:

 1. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. Wyd. 8. Kraków : „Impuls”, 2017. – 155, [1] s.

 2. Autyzm na co dzień : ponad 150 sprawdzonych sposobów postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu / Alyson Beytien. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. – 303 s.

 3. Autyzm wyzwaniem XXI wieku / pod redakcją Danuty Marzec i Jolanty Miękiny. Częstochowa: Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017. – 232 s.

 4. Dziecko autystyczne : objawy i wspomaganie : prawdziwa opowieść o Maciusiu /Beata Zawiślak. Wyd. 3. Kraków : „Impuls”, 2017. – 66, [1] s.

 5. Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2013. – 204 s.

 6. Porozmawiajmy o autyzmie: przewodnik dla rodziców i specjalistów / Bill Nason. Kraków: Wydaw Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – 446, [2] s.

 7. Uczeń z autyzmem / Anna Prokopiak. Lublin : Wydaw. UMCS, 2017. – 144 s.

 8. Zabawy dla dzieci z autyzmem / Magdalena Sabik, Anna Szczypczyk. Wyd. 2. – Gdańsk „Harmonia”, 2014. – 118, [1] s.

 9. Znaczenie technik muzykoterapeutycznych we wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem / Sara Knapik-Szweda – Warszawa : Difin, 2020. – 384 s.

Artykuły z czasopism:

 1. Autyzm – wybór bibliografii z lat 1998–2009 / Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 7, s. 62–64.

 2. Czy dziecko ze spektrum autyzmu można nauczyć wszystkiego? / Joanna Ławicka // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 97, s. 10–14.

 3. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla rodziców i wychowawców / Paulina Gołaska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 4, s. 14–19.

 4. Dziecko autystyczne. Metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. – 2009, nr 5, s. 45–53.

 5. Funkcjonowanie społeczne dziecka z autyzmem: analiza indywidualnego przypadku / Daria Paruch, Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. – 2020, nr 2, s. 120–134.

 6. Metody i formy pracy z uczniem autystycznym / Katarzyna Patyk // Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Nowa Szkoła. – 2012, nr 2, s. 19–28.

 7. Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych / Tadeusz Perzanowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 5, s. 27–31.

 8. Oznaki zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci /Malwina Małowska // Remedium. – 2017, nr 7–8, s. 34–35.

 9. Prawa edukacyjne ucznia autystycznego / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 63, s. 49–52.

 10. Program Zajęć Integracji Sensorycznej – autyzm / Katarzyna Komorowska // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2018/2019, nr 2, s. 85–89.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu