Drodzy Czytelnicy – lipiec-sierpień 2020

Maria Kowal | 28 września 2020

Drodzy Czytelnicy,

Z powodu zmiany miejsca zamieszkania oraz podeszłego wieku, kończę moją współpracę z miesięcznikiem „Wychowawca”. Wyrażam wdzięczność Panu Bogu, zespołowi Redakcji, Autorom tekstów, Czytelnikom za ponad ćwierćwiecze ukazywania się miesięcznika. Serdecznie dziękuję wszystkim za życzliwość, za wszelaką pomoc, za ofiarną współpracę. Mam świadomość, iż zawsze można dokonać więcej, wykonać lepiej, że nie spełniłem wszystkich oczekiwań. Przepraszam za swoje błędy, niedoskonałości. Wszystkim osobom, którym miesięcznik „Wychowawca” jest bliski, życzę pomyślności w jego dalszym redagowaniu i wydawaniu.

Józef Winiarski

Drodzy Czytelnicy,

Nim przejdę do zaproszenia do lektury artykułów w wakacyjnym numerze, chciałabym serdecznie podziękować wspaniałym osobom, dzięki którym „Wychowawca” powstał i był tworzony przez prawie 30 lat, a które miałam zaszczyt poznać i z nimi współpracować – dziękuję Panu Józefowi Winiarskiemu – za zaufanie i stałą pomoc, Pani Teresie Król – za nieustanny entuzjazm i dobre słowa, Pani Marii Tocie – za inspiracje, wparcie i dzielenie się historią początków miesięcznika. Dziękuję ojcu Pawłowi Mynarzowi za wnikliwe studiowanie artykułów, opiekę duchową nad miesięcznikiem i Redakcją oraz stałą gotowość pomocy. Spotkanie z Państwem było dla mnie bardzo ważne – widząc żywą więź, która spaja Państwa oraz entuzjazm w szukaniu dróg do zmian na lepsze (zarówno w sprawach drobnych, jak i tych wielkiej wagi) – czuję się zaszczycona tym, że będę mogła kontynuować Państwa dzieło wprowadzając w czyn, wciąż aktualne „założenia ideowe” z roku 1993: propagowanie katolickiej idei wychowania, która ma wyrażać się w praktyce zasadą cywilizacji miłości (prymatu osoby przed rzeczą; prymatu etyki przed techniką; prymatu „więcej być” niż „więcej mieć”, prymatu miłości przed sprawiedliwością), a także krzewienia nadziei i wiary w zwycięstwo dobra. Czytelników proszę o modlitwę o światło Ducha Świętego dla mnie i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowywanie kolejnych numerów naszego miesięcznika.

W wakacyjnym „Wychowawcy” zapoznają się Państwo z tematem edukacji domowej. W Polsce idea ta zyskuje coraz więcej zwolenników, choć z uwagi na swoją specyfikę nigdy nie była i nie będzie wyborem wielu rodziców. Decyzja o homeschoolingu jest obarczona wielką odpowiedzialnością. Warto poznać, jakie motywy stoją za podjęciem decyzji o edukowaniu własnych dzieci i jak wygląda codzienność rodzin „homeschoolerskich”. Pragniemy także zachęcić do otwarcia szkolnych drzwi (i serc) na potrzeby rodzin wybierających edukację domową. Rodzice, którzy „pełnoetatowo” realizują misję edukowania własnych dzieci zasługują na szacunek, rzetelne traktowanie i pomoc w realizacji tego zadania.

Maria Kowal