Drodzy Czytelnicy – kwiecień 2021

Wychowawca | 30 marca 2021

Drodzy Czytelnicy,

Relacje pomiędzy rodzeństwem są wyjątkowe. Myśląc o nich mogą nam się „wyświetlić” przed oczami takie pojęcia, jak: miłość, braterstwo, zaufanie, solidarność czy wsparcie. I choć nasze doświadczenie może podpowiadać, że amplituda emocji związanych z byciem bratem/siostrą często wykracza poza wszelkie skale, to relacje te, trwające zwykle najdłużej ze wszystkich, mogą należeć do tych najbliższych i najgłębszych. Rodzeństwo zwykle pojawia się i „jest” długo przed tym, nim spotkamy przyjaciół, poznamy przyszłego męża/żonę i założymy własną rodzinę.

Bracia i siostry mogą być dla siebie powiernikami spraw i niezwykle cennym źródłem wsparcia. Gdy relacje są trudniejsze – z uwagi na skrajnie inne charaktery i potrzeby dzieci – ważne jest, abyśmy jako rodzice umieli wskazać urok i bogactwo tych różnic, pomóc zainicjować rozmowę. Jednak relacja między rodzeństwem będzie się toczyć poza nami – między tą konkretną parą osób.

Wspólna historia rodzinna, wspomnienia, wyniesione wzory postępowania i radzenia sobie w trudnych momentach, to kapitał, z którym dzieci opuszczają dom. Obecne czasy nie są łatwe dla małżonków, dla rodzin. Trudności związane z koronawirusem – izolacja, konieczność zdalnej pracy i nauki, nierzadko poważne problemy ekonomiczne, powodują duże napięcia. Jeśli relacje między małżonkami nie były dotąd łatwe – w sytuacji kryzysu prawdopodobnie stały się jeszcze cięższe. Kiedy już czasem tracimy i siły, i nadzieję – pomyślmy, że nasze dzieci będą budować swoje dorosłe życie na tym, co widziały i przeżyły w naszym domu. I chociaż w tej chwili nie widzimy, że możemy zmienić coś na lepsze, od razu – mała zmiana da wielkie efekty w przyszłości. Zmieniając kąt o stopień (lub o kilka stopni, w sprzyjających warunkach), jego ramię poprowadzi nas (a w przyszłości – nasze dzieci i ich rodziny) w zupełnie inne rejony. Mały krok to już wielka zmiana, nie wahajmy się go postawić!

Z Chrystusem Zmartwychwstałym zmiana jest możliwa – u progu Wielkanocy prośmy, aby nasze dom stawały się jasnym i radosnym miejscem (św. Josemaria Escriva), a relacje między rodzicami i dziećmi były jak najbardziej harmonijne, ciepłe i bliskie.

Maria Kowal

fot. unsplash.com