Drodzy Czytelnicy – grudzień 2021

Wychowawca | 7 grudnia 2021

Z powagą przygotujcie, o ludzie, serca swe * i godnie oczekujcie, Pan w nich zamieszkać chce. * = Jezus Zbawiciel, nasz wódz niezwyciężony, * przez Boga przeznaczony, chce znów odwiedzić nas.

(Pieśń Z powagą przygotujcie, Śpiewnik Siedleckiego)

Pieśni okresu Adwentu są bogate w treści teologiczne i wielka szkoda, że są znane w niewielkim stopniu. Czy z należytą powagą – jak głosi powyższa pieśń przygotowujemy się co roku na przyjście Pana Jezusa? A jeśli nie – czy w tym roku chcemy tak właśnie przygotować siebie, swoje rodziny, a może także – swoich uczniów? Tam, gdzie idziemy my – rodzice i nauczyciele pójdą nasze dzieci, wychowankowie, więc kierunek, który obierzemy, nie będzie wytyczany tylko dla nas. To wielka odpowiedzialność, która może nas w chwilach słabości przygnieść i zniechęcić. Ale Pan Bóg jest miłosierny. Zna nas lepiej, niż my sami, i udziela potrzebnych łask, na nasze wielkie i małe zmagania.

Niemal dwadzieścia lat temu, w 2002 r., odbyła się ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do naszej Ojczyzny. Jej hasłem przewodnim były słowa „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Papież konsekrował bazylikę w Łagiewnikach i dokonał aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Obyśmy w naszym życiu umieli ukazywać innym Boże miłosierdzie i prowadzili do źródła nadziei, którym zawsze jest trójjedyny Bóg.

Maria Kowal


Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,

ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi

doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, trójjedyny Boże,

zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,

dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Amen.

Jan Paweł II, Kraków – Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r.

(fot. unsplash.com)