Drodzy Czytelnicy

Maria Kowal | 1 marca 2021

W pracy naukowej „Konsensus Biologów w kwestii pytania »Kiedy zaczyna się życie?«”, Steve Jacobs z Uniwersytetu Chicago zadał pytania dotyczące początków życia człowieka grupie 5 502 naukowców z 1 058 instytucji akademickich, zajmujących się naukami biologicznymi. Odpowiadając na pytania zamknięte, 95 proc. biologów zgodziło się z opiniami wskazującymi na zapłodnienie jako moment początku życia ludzkiego. W wypadku zadanego otwartego pytania, badani wskazywali na różne punkty w momencie ciąży, jako początek życia ludzkiego. Jednak zdecydowana większość (68 proc.) wskazywała na momenty, które autor zaklasyfikował jako zapłodnienie. Według Steve’a Jacobsa, aż 81 proc. Amerykanów w dyskusji o aborcji najbardziej chce się kierować zdaniem naukowców. Jego badania pokazują, iż naukowcy zajmujący się naukami biologicznymi wskazują zapłodnienie jako początek życia ludzkiego, mimo różnych poglądów politycznych (za: https://www.gosc.pl/doc/5966333.Kiedy-zaczyna-sie-zycie-czlowieka-Na-to-pytanie-odpowiadali; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3211703). Widzimy, że nauka stoi po stronie życia, a więc aby być pro-life, nie trzeba być osobą wierzącą – wystarczy być osobą uczciwą.

Określenie „cywilizacja miłości” zostało użyte po raz pierwszy przez Pawła VI w 1970 roku. W nauczaniu św. Jana Pawła II cywilizacja miłości była jednym z najważniejszych elementów. W jej centrum stoi uznanie wartości każdego bytu ludzkiego, jaką jest ludzkie życie od momentu poczęcia. Człowiek, jako stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ma godność osoby od początku swego życia.

Św. Josemaria Escriva powtarzał często: „Najpierw modlitwa, potem pokuta, dopiero na trzecim miejscu – daleko »na trzecim miejscu« – działanie”. Dążymy do świętości tam, gdzie nas Pan Bóg postawił – jako mamy/ojcowie, nauczyciele, wychowawcy, w najróżniejszych miejscach. Tam też możemy budować cywilizację miłości – modląc się, ofiarując swoją pracę – zarówno radości jak i trudności, na koniec – działając. Sprawy trudne (a ta z pewnością taką jest) wymagają szczególnie dużo modlitwy i dużo ofiarności. Wielki Post jest szczególnie dobrym czasem na budowę fundamentów cywilizacji miłości – wykorzystajmy go dobrze.

Maria Kowal