Cytat miesiąca

Wychowawca | 8 marca 2022

Wychowanie do miłości pojętej jako dar z siebie stanowi nieodzowną przesłankę dla rodziców wezwanych do przekazania dzieciom jasnego i subtelnego wychowania seksualnego. (…) Wychowanie seksualne, stanowiące prawo i podstawowy obowiązek rodziców, winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem zarówno w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez nich ośrodkach wychowawczych.

Jan Paweł II, Familiaris cosortio, Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym, 22.11.1981

fot. annie spratt/unsplash.com