Cnoty w wychowaniu (bibliografia w wyborze)

Wychowawca | 5 kwietnia 2022

Cnoty w wychowaniu

(bibliografia w wyborze)

 1. Aerologiczne podstawy pedagogiki / Krzysztof Śleziński. Kraków: „Scriptum”, 2016. – 200 s.

 2. Charakter pełen cnót / Ewa Trzebińska // Charaktery. – 2003, nr 3, s. 18–19.

 3. Cnota kardynalna męstwa. Jej istotne cechy, niedomagania i wychowanie / Jacek Woroniecki // Cywilizacja. Nr 60 (2017), s. 171–176.

 4. Cnoty: eseje z filozofii kultury / pod redakcją Magdaleny Żardeckiej-Nowak i Witolda M. Nowaka. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – 216 s.

 5. Cnoty kardynalne w wychowaniu / Urszula Kłusek // Wychowawca. – 2020 , nr 7–8, s. 26–27.

 6. Długomyślność jako cnota wychowawcy / Jacek Woronicki // Cywilizacja. Nr 10 (2004), s. 207–216.

 7. Etyka czterech umiejętności / Jan Ciechanowicz. Wyd. 2 poszerz. New York: Polish Guide Publishing, 2009. – 280 s.

 8. Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu / red. nauk. Iwona Jazukiewicz, Ewa Kwiatkowska. Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. – 296 s.

 9. Katolicka etyka wychowawcza. T. 1, Etyka ogólna / Jacek Woroniecki. Wyd. 2. Lublin: KUL, 2000. – 418 s.

 10. Katolicka etyka wychowawcza. T. 2, Cz. 1, Etyka szczegółowa / Jacek Woroniecki. – Wyd. 2. Lublin: KUL, 2000. – 473 s.

 11. Na jakich cnotach budować życie? (scenariusz katechezy dla szkół ponadgimnazjalnych) // Katecheta. – 2015, nr 5, s. 55–60.

 12. Rola cnót kardynalnych w wychowaniu moralnym człowieka / Marek Kluz // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. – 2011, nr 31, s. 131–145.

 13. Siedem filtrów dobrego życia / Mitch Finley. – Kraków: Wydaw. WAM, 2004. – 145 s.

 14. Siła charakteru: o wadach i cnotach / Zdzisław Józef Kijas OFMConv. – Wyd. 2. Kraków : Wydaw. WAM, 2021. – 247 s.

 15. Sprawności moralne jako przedmiot refleksji wychowawczej / red. nauk. Iwona Jazurkiewicz, Ewa Rojewska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018. – 224, [2] s.

 16. Tomasz z Akwinu jako etyk / Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk. – Warszawa: Wydaw. von Borowiecky, 2021. – 171 s.

 17. Wychowanie do cnót obywatelskich w perspektywie teologicznej / Jacek Siewiora // W: Aksjologiczny wymiar pracy szkoły i nauczyciela: różne podejścia i perspektywy poznawcze / pod red. Małgorzaty Jaśko. – Tarnów : „Artusgraf”, 2018. – s. 31–48.

 18. Wychowanie jako aktualizacja życia osobowego i usprawnianie cnót / Barbara Kiereś // W: Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań / red. Andrzej Łuczyński, Ilona Gumińska-Sagan. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – s. 55–69.

 19. Znaczenie cnót dla realizowania się człowieka jako osoby / Zbigniew Pańpuch // Człowiek w Kulturze. – [Nr] 13 (2000), s. 109–120.

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu