Cierpienie jako wartość. Zespołowa opieka duchowa wobec ludzkiego cierpienia. (bibliografia w wyborze)

Elzbieta Trojan | 14 lutego 2022

 1. Cierpienie jako łaska : specyficzna forma samoudzielania się Boga człowiekowi / Monika Wąchocka. – Kraków : Wydaw. Unum, 2012. – 107 s.

 2. Cierpienie dzieci i młodzieży w świetle szansy integralnego ich rozwoju. Istota cierpienia / Krystyna Chałas // W: Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna : teoria i praktyka. – T. 2, Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły / red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska, Marta Buk-Cegiełka. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – s. 111–122.

 3. Cierpienie, które nabiera sensu / Adam Sołomiewicz // Wychowawca. – 2020, nr 3, s. 27.

 4. Dolentium hominum : duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia / pod red. Andrzeja Muszali [et al.]. – Kraków : Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego – Bonifratrzy, 2011. – 438.[2] s.

 5. Duchowość cierpienia / red. Włodzimierz Gałązka. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. – 302 s.

 6. Duszpasterstwo cierpiących / Wiesław Zięcina. – Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2005. – 91 s.

 7. Jak pomagać dobrą radą : poradnik / Eugene Kennedy, Sara C. Charles. – Wyd. 2. Kraków : Wydaw. WAM, 2010. – 511 s.

 8. Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie, cierpieniu i śmierci / Małgorzata Fopka-Kowalczyk. – Warszawa, „Difin”, 2017. – 190 s.

 9. Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak. – Gdańsk : Fundacja Hospicyjna : „Via Medica”, 2009. – 366 s.

 1. Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym. Zapis konferencji, Łagiewniki, 14 marca 2009 roku / [red. Krystyna Moćko ; aut.: Tadeusz Biesaga et al.]. – Kraków : Medycyna Praktyczna, 2010. – 108 s.

 2. Konteksty cierpienia / red. nauk. Dorota Turska, Małgorzata Szepietowska, Michał Sprawka. – Lublin : Wydaw. UMCS, 201. – 126 s.

 3. Opieka duchowa nad pacjentem umierającym i jego rodziną / Rozwita Czollek, Dominik Krzyżanowski // W: Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi : wybrane zagadnienia. T. 3 / pod red. Andrzeja Steciwko, Marioli Wojtal, Danuty Żurawickiej. – Wrocław : „Continuo”, 2010. – s. 127–147.

 4. Teologia wobec cierpienia / Johann Baptist Metz. – Kraków : Wydaw. WAM, 2008. – 240 s.

 5. Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2010. – 182, [1] s.

 6. W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie : życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości / Julita Orzelska. – Kraków : „Impuls”, 2014. – 330 s.

 7. Wychowanie a sens życia : człowiek w obliczu dylematów egzystencjalnych / Jolanta Spętana. – Kraków : „Impuls”, 2018.2 – 93, [2] s.

 8. Zespołowa opieka duszpasterska jako forma opieki duchowej w ochronie zdrowia i pomocy społecznej / Anna Janowicz, Piotr Krakowiak, Marek Krobicki. – Katowice 2015 https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3097/.

 

Elżbieta Trojan

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

fot. unsplash.com