Aktywność fizyczna jako kluczowy element rozwoju dzieci i młodzieży

Wychowawca | 1 lutego 2021

Aktywność fizyczna jako kluczowy element rozwoju dzieci i młodzieży

Wpływ aktywności fizycznej na organizm jest wielokierunkowy, a wzajemnie przenikające się procesy wywierają szeroki wpływ na organizm człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że niewystarczający poziom aktywności fizycznej jest obecnie czwartą przyczyną śmierci na świecie.

Od wieków aktywność fizyczna uważana jest za jedno z podstawowych narzędzi służących do utrzymania zdrowia. Zmniejszenie ilości ruchu staje się coraz poważniejszym problemem zdrowia publicznego w wielu krajach. Dzięki postępowi technologicznemu, przewadze czasu spędzanego biernie przed ekranem komputera i niewielkiemu zapotrzebowaniu na wysiłek fizyczny w życiu codziennym, ludzie w nowoczesnych społeczeństwach są coraz bardziej przyzwyczajani do siedzącego trybu życia [7]. Niestety, obecnie rodzice, nauczyciele i wychowawcy często nierozważnie sugerują młodemu pokoleniu, że rozwój umysłowy jest ważniejszy niż aktywne spędzanie czasu wolnego. Przewaga aktywności intelektualnej, której towarzyszy bierność fizyczna i sedentarny tryb życia, niosą ze sobą szereg zmian powodujących zaburzenia sfery biologicznej, ale także wywierają szeroki wpływ na sferę mentalną. Hipokinezja – niewystarczająca ilość ruchu – jest obecnie jednym z głównych problemów, jakim naukowcy starają się stawić czoła i przeciwdziałać jej negatywnym skutkom.

Ta treść jest zablokowana

Wykup prenumeratę z dostępem do wersji elektronicznej.

Teresa Walczyk

Piśmiennictwo

 1. Benedetti MG, Furlini G, Zati A, Mauro GL. The Effectiveness of Physical Exercise on Bone Density in Osteoporotic Patients. BioMed Research International 2018, 4840531.

 2. Białecka B. Etat w sieci. Młodzież a ekrany w czasie pandemii. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii 2020: 128.

 3. CDC. About Physical Activity. 2020. https://www.cdc.gov/physicalactivity/about-physical-activity/index.html.

 4. CDC. School Health Guidelines to Promote Healthy Eating and Physical Activity. Morbidity and Mortality Weekly Report. Recommendations and Reports 2011; 60(5).

 5. Di Liegro CM, Schiera G, Proia P, Di Liegro I. Physical Activity and Brain Health. Genes 2019;10(9): 720.

 6. Fan B, Jabeen R, Bo B, Guo C, Han M, Zhang H, Cen J, Ji X, Wei J. What and How Can Physical Activity Prevention Function on Parkinson’s Disease? Oxid Med Cell Longev 2020;13.

 7. Gao Z, Chen S, Sun H, Wen X, Xiang P. Physical Activity in Children’s Health and Cognition. Biomed Res Int. 2018;14.

 8. Gleeson M, Bishop N, Stensel DJ, Lindley MR, Mastana S, Nimmo MA. The anti-inflammatory effects of exercise: mechanisms and implications for the prevention and treatment of disease. Nat Rev Immunol 2011;11:607–615.

 9. Gustafson SL, Rhodes RE. Parental correlates of physical activity in children and early adolescents. Sports Med. 2006;36:79–97.

 10. Guthold R, Stevens GA, Riley LM, Bull FC. Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants. The Lancet Child & Adolescent Health 2020; 4(1): 2335.

 11. Litwiniuk M, Kara I. Aktywność fizyczna a nowotwory. OncoReview 2012, 2(4):228233.

 12. Mendonça G, Cheng LA, Mélo EN, de Farias Júnior JC. Physical activity and social support in adolescents: a systematic review. Health Educ Res. 2014;29(5):822839.

 13. Nauman J, Nes BM, Zisko N, Revdal A, Myers J, Kaminsky LA, Wisløff U. Personal Activity Intelligence (PAI): A new standard in activity tracking for obtaining a healthy cardiorespiratory fitness level and low cardiovascular risk. Prog Cardiovasc Dis 2019;62(2):179–185.

 14. Pivovarov JA, Taplin CE, Riddell MC. Current perspectives on physical activity and exercise for youth with diabetes. Pediatr Diabetes 2015;16(4):242255.

 15. Schuch FB, Vancampfort D, Firth J, Rosenbaum S, Ward PB, Silva ES, Hallgren M, De Leon AP, Dunn AL, Deslandes AC, Fleck MP, Carvalho AF, Stubbs B. Physical Activity and Incident Depression: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Am J Psychiatry 2018;175(7):631648.

 16. Singer K, Lumeng CN. The initiation of metabolic inflammation in childhood obesity. J Invest 2017;127(1):65-73.

 17. WHO. Global Recommendations on Physical Activity for Health. More active people for healthier world. World Health Organization, Geneva. 2010.

 18. WHO. The Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030. 2018.

 19. Yao CA, Rhodes RE. Parental correlates in child and adolescent physical activity: a meta-analysis. Int J Behav Nutr Phys Act 2015;12:10.