Modlitwa pomocą w trwaniu w czystości

Wychowawca | 7 marca 2022

W dzisiejszych czasach temat czystości przedmałżeńskiej i życia cnotą czystości na co dzień jest w wielu domach tematem tabu. Rodzice nie podejmują go w rozmowach z dorastającymi dziećmi – czasami łatwiej im wskazać sposoby „zabezpieczenia się przed ciążą”, niż jasno i odważnie mówić, że z podjęciem współżycia warto poczekać do ślubu. Skutecznym lekiem na każdą pokusę, w tym pokusy związane ze sferą seksualną, jest modlitwa i życie sakramentami.

Do czystości przedmałżeńskiej każdego człowieka wychowuje Maryja – gdy młody człowiek doświadcza pokus w tej materii, powinien w pierwszej kolejności zwrócić się na modlitwie do Tej, która w czystości przeżyła całe ziemskie życie. Warto odmawiać każdego dnia akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, by oddać się w opiekę najdoskonalszej Matce. Życie świętych, którzy zawierzyli się Maryi, pokazuje, że trwanie w czystości jest możliwe i do osiągnięcia dla każdego, trzeba tylko mocno przylgnąć do Jej Niepokalanego Serca.

W trwaniu w czystości przedmałżeńskiej pomocne jest również dołączenie do grup religijnych dla młodzieży, np. Oazy czy Ruchu Czystych Serc. Należąc do nich można poznać rówieśników, którzy chcą przeżyć w radości i czystości swoje życie. Grupa młodych, którzy w życiu codziennym starają się kierować sumieniem – wolną wolą wybierając dobro, a odrzucając zło, to cenne środowisko rozwoju i wsparcia.

Przyczyną upadania w grzechy na tle seksualnym może być pozostawanie w innych grzechach ciężkich. Człowiek pozostający bez spowiedzi świętej, po popełnieniu grzechów ciężkich, jest pod władzą złych duchów, które chcą dla każdego nieszczęścia doczesnego i potępienia wiecznego. W walce o czystość pomocne może się okazać znalezienie stałego spowiednika, który stanie się kierownikiem duchowym.

W Ruchu Czystych Serc (https://rcs.org.pl) składamy obietnicę powstawania z grzechów ciężkich tuż po ich popełnieniu. Staramy się pójść do spowiedzi świętej zaraz po popełnieniu grzechu ciężkiego, najlepiej w ten sam dzień. Po spowiedzi z grzechów ciężkich należy podjąć dodatkowe pokuty, jak choćby uczynki miłosierdzia, ponieważ każda dusza popełniająca grzechy ciężkie, pomimo spowiedzi i pokuty trafi do czyśćca, jeśli na ziemi nie odpokutuje swoich przewinień – powiedział w jednym ze swoich kazań św. Jan Maria Vianney.

W odpieraniu pokus, związanych ze sferą seksualną, skutecznymi modlitwami są również modlitwa do św. Michała Archanioła czy mniej znana – Koronka do Dziewięciu Chórów Anielskich. W trwaniu w łasce uświęcającej pomoże nam rozpamiętywanie męki Chrystusa poprzez czytanie Pisma Świętego, rozważanie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalów czy odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Mocna więź z Bogiem na modlitwie, w połączeniu z życiem eucharystycznym (udziałem w Mszach Świętych, niedzielnych i „w tygodniu” oraz przyjmowaniem Komunii Świętej), jest skuteczną bronią przeciwko wszystkim pokusom nieczystym. Ponieważ „przykład idzie z góry”, rodzice i wszyscy wychowawcy powinni dawać go swoim dzieciom i uczniom. Widok spowiadającego się rodzica czy nauczyciela, a następnie przystępującego do Komunii św. pokaże, że żyjemy tym, co głosimy, i życie cnotą czystości (dla każdego – wedle jego stanu) ważne jest nie tylko dla młodych, ale dla osób w każdym wieku i sytuacji życiowej.

Aleksandra Kowalik

pedagog, członkini Ruchu Czystych Serc

 

fot. engin-akyurt/unsplash.com