Do PSZOD-u!

ks. Grzegorz Godawa | 14 lutego 2022

Do PSZOD-u!

Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej im św. Jana Bożego

Idea studiów mających pomóc kapelanom i ich współpracownikom w przygotowaniu się do niełatwych zadań narodziła się kilkanaście lat temu. Wcześniej prowadzono studia podyplomowe dla kapelanów, ale włączenie w nie zespołów duszpasterskich było w Polsce dużą nowością. Ten nowatorski pomysł pojawił się w Zakonie Bonifratrów, przygotowujących się do jubileuszu obchodów 400-lecia pobytu na ziemiach polskich (2009 r.).

Dojrzewanie idei budowania i kształcenia zespołów duszpasterskich trwało dość długo, bo niełatwo było sprecyzować, na czym miałoby polegać to kształcenie i jak powinno przebiegać. Dzięki zaangażowaniu osób z wielu środowisk, wśród których ważne miejsce zajęli przedstawiciele Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w 2011 roku rozpoczęto pierwszy nabór na studia. Zostały one utworzone w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu i nosiły nazwę: Podyplomowe Studia z zakresu Opieki Duszpasterskiej, Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej – „Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego”.

Od początku studia charakteryzowały się niepowtarzalną atmosferą, którą tworzyli wykładowcy, a przede wszystkim słuchacze. Były to osoby, które wiedziały, jak ważna jest duszpasterska troska o chorego człowieka i jak niezbędne jest otoczenie go opieką o charakterze zespołowym. Osoby pełne wiary w Boga, zapału, pomysłów, radości i gotowości do poświęceń. Wystarczy wspomnieć, że jako jedyne takie studia w Polsce, przyciągały do Krakowa osoby z różnych stron, m.in. ze Szczecina, Poznania, Gniezna, Wrocławia, Rzeszowa. A przecież te studia nie dają perspektywy rychłych korzyści finansowych, wręcz przeciwnie, studiowanie zawsze generuje koszty i wymaga wysiłku. Jednak one nigdy nie dominowały atmosfery zjazdów, zaliczeń i długich godzin, wspólnie spędzanych. Bo ważne jest, by poznać ludzi, którzy mają podobne pragnienia, wartości i chcą je realizować we współpracy z innymi.

Miałem szczęście doświadczać tej atmosfery podczas każdego z pięciu naborów studiów. Wpierw jako wykładowca, a od 2013 r. także jako ich kierownik, współpracując przez wiele lat z drem Markiem Krobickim, przedstawicielem środowiska bonifraterskiego. Studia prowadził Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, a idea praktyk duszpasterskich realizowana była w placówkach Bonifratrów. Po zdobyciu pierwszych doświadczeń okazało się, że niezbędna jest korekta w programach studiów, praktykach, a także zmiana nazwy na Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego (PSZOD).

Absolwentami PSZOD-u są księża, siostry zakonne, ale najliczniejszą grupę stanowią zawsze osoby świeckie: pielęgniarki, lekarze, inni pracownicy szpitali, domów pomocy społecznej, hospicjów, a także osoby posiadające zupełnie odmienne profesje. Kończąc studia, wypowiadali się w ankietach na ich temat. Jest w tych wypowiedziach wiele dobrych słów, skierowanych pod adresem prowadzących zajęcia, którymi są wysokiej klasy specjaliści w danych dziedzinach. Wyrazem współpracy wykładowców i słuchaczy są prace dyplomowe, realizowane w formie projektów duszpasterskich. One realnie zmieniają rzeczywistość w danym oddziale szpitalnym, domu pomocy czy parafii. Beneficjentami tych działań są przede wszystkim osoby cierpiące, ale korzystają z nich także ci, którzy odważyli się tworzyć środowiska osób zatroskanych o duszpasterską opiekę nad cierpiącymi.

Jaka jest przyszłość PSZOD-u? Z pewnością studia te stają obecnie przed dużymi wyzwaniami, bo z takimi zmagają się kapelani szpitalni i osoby z nimi współpracujące. Dlatego potrzeba ich dużego wysiłku, a także poruszenia woli kolejnych słuchaczy studiów, na które nabór rozpocznie się wiosną tego roku. Tworzenie profesjonalnego środowiska, otaczającego opieką duszpasterską chorych, nie jest łatwe, ale bardzo potrzebne. A zatem – „Do PSZOD-u!” – jak powtarzamy przed każdym naborem na studia.

ks. dr hab. Grzegorz Godawa prof. UPJPII

fot. unsplash.com