O nas fot. Archiwum – Zespół redakcyjny „Wychowawcy”
na spotkaniu z Janem Pawłem II

Na zdjęciu (od lewej): o. dr P. Mynarz, dr inż. Antoni Zięba, dr Wanda Półtawska

 fot. Archiwum – Ks. Prymas Józef kard. Glemp
przyjmuje  zespół redakcyjny „Wychowawcy”
i udziela błogosławieństwa.
Na zdjęciu (od lewej): prof. dr hab. J. Kawecki,
o. dr P. Mynarz, 
dr J. Winiarski, Ks. Prymas, mgr M. Tota

redaktor naczelny: Maria Kowal
zastępca redaktora naczelnego:
mgr Maria Tota
asystent kościelny: ks. dr Jan Olszewski

korekta: Maria Wyrwa

opracowanie graficzne: Jaga Mączka

druk: Bernardinum

prenumerata: tel./fax 12 431-07-24
e-mail: redakcja@wychowawca.pl

księgowość: tel./fax 12 423-04-32
e-mail: ksiegowosc@wychowawca.pl

adres redakcji:
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
tel. 12 423-23-24
e-mail: redakcja@wychowawca.pl

wydawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758


Nasi autorzy