O nas fot. Archiwum – Zespół redakcyjny „Wychowawcy”
na spotkaniu z Janem Pawłem II

Na zdjęciu (od lewej): o. dr P. Mynarz, dr inż. Antoni Zięba, dr Wanda Półtawska

 fot. Archiwum – Ks. Prymas Józef kard. Glemp
przyjmuje  zespół redakcyjny „Wychowawcy”
i udziela błogosławieństwa.
Na zdjęciu (od lewej): prof. dr hab. J. Kawecki,
o. dr P. Mynarz, 
dr J. Winiarski, Ks. Prymas, mgr M. Tota

redaktor naczelny: Maria Kowal
zastępca redaktora naczelnego:
mgr Maria Tota
asystent kościelny: ks. dr Jan Olszewski

korekta: Maria Wyrwa

opracowanie graficzne: Jaga Mączka

druk: Bernardinum

prenumerata: tel./fax 12 431-07-24
e-mail: redakcja@wychowawca.pl

księgowość: tel./fax 12 423-04-32
e-mail: ksiegowosc@wychowawca.pl

adres redakcji:
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
tel. 12 423-23-24
e-mail: redakcja@wychowawca.pl

wydawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758


Nasi autorzyAgata
Gołda

Agnieszka
Suszko

Anna
Wardak

Bogna
Białecka

Dobrochna
Lama

Elżbieta
Trojan

Piotr
Giertych

Hanna
Gęsińska

Izabela
Gajewska

Izabela
Rutkowska

Joanna
Łukasik

Łukasz
Ryszka

Magdalena
Poprawa

Małgorzata
Sasin

Marcin
Kapusta

Maria
Kowal

Marcelina
Metera

dr Paweł
Śwital

Piotr
Kłosowski

Stanisław
Kowal

Sylwia
Targosz

Anna
Truty

Maciej
Tryburcy

Weronika
Herman