Zrozumieć konflikt

Wychowawca | 4 listopada 2020

Konflikty są naszą codziennością. Rozpoczynają się zwykle jakimś błahym zdarzeniem, w którym ujawniają się różnice między dwiema lub większą liczbą osób. Naturalną tendencją każdej sytuacji konfliktowej, jest jej eskalacja. Początkowa niezgodność, wymiana opinii przechodzi w sprzeczkę, czyli wymianę zdań w nieco ostrzejszym niż zwykła rozmowa tonie. Podgrzanie emocji, dołączenie do dyskusji wątków pobocznych, mogą doprowadzić do kłótni. Jej ekstremalne formy wyrazić się mogą nawet walką fizyczną. Niezażegnany konflikt przeradza się w wojnę, podczas której narasta wzajemna nienawiść, wrogość. To, w jaki sposób konflikt się rozwinie, zależy w dużym stopniu od podejścia do niego zaangażowanych osób. Nierozwiązany konflikt zwykle prędzej czy później odezwie się ze zdwojoną siłą.

Czy zawsze zaistnienie konfliktu musi doprowadzić do przykrych efektów? Oczywiście, że nie. Równie dobrze konflikt może stać się czymś pozytywnym, z czego zaangażowane osoby wychodzą wzmocnione, nierzadko ze sobą zaprzyjaźnione. Mało kto posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów jako naturalny dar. Na ogół trzeba się tego po prostu nauczyć.

Aby nie doszło do rozwoju konfliktu, gdy zauważysz różnicę zdań, opinii, dążeń między tobą a drugim człowiekiem, zatrzymaj się i pomyśl, z czego ona wynika – z niezrozumienia się czy z rzeczywistych różnic między wami. By dokładnie zrozumieć stanowisko drugiej osoby i przedstawić swoje, dobrze jest przystępując do rozmowy stosować następujące zasady dobrego porozumiewania się:

 • Mówcie o tym, co w danej chwili czujecie;

 • Koncentrujcie się na problemie, nie na osobie, z którą macie konflikt;

 • Poruszajcie tylko jedną kwestię, która jest przedmiotem konfliktu – nie wykraczając poza teraźniejszość, przypominając to, co było w przeszłości, bądź przypuszczając, co jeszcze może się wydarzyć;

 • Nie róbcie aluzji do rodziny i innych spraw niezwiązanych z tematem;

 • Nie bawcie się w psychiatrę zastanawiając się, dlaczego on tak się zachował;

 • Starajcie się nie używać zwrotów: ty zawsze, ty nigdy;

 • Jeśli stawiacie zarzuty, to poprzyjcie je faktami;

 • Nie przesadzajcie;

 • Mówcie dokładnie to, co myślicie;

 • Pytajcie, gdy chcecie zrozumieć;

 • Zrozumcie, że każdy z was został zraniony.

Rozwiązywanie konfliktów jest sprawą dość trudną, jednak pewnego rodzaju poświęcenie i samozaparcie może przynieść wspaniałe rezultaty.

mgr Anna Włodarczyk