Pro-life tu i teraz

Wychowawca | 1 września 2022

Także w wiosce na końcu świata można działać pro-life. O potrzebie lokalnego zaangażowania i (na razie) internetowej wspólnocie miłośników życia opowiada Marcin Nowak, koordynator Klubów Pro-Life i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Rozmawia Agata Gołda.

Czym są Kluby Pro-Life?

Kluby Pro-Life to, jak to nazywamy, wspólnota miłośników życia. To nasza propozycja dla tych, którzy chcą zaangażować się w obronę życia człowieka i chcą się do tego przygotować. Na początku proponujemy rozwój duchowy i intelektualny. Potem przyjdzie czas na działanie i niesienie pomocy. Póki co gromadzimy chętne osoby wokół jednego klubu działającego internetowo, ale docelowo zależy nam na tym, aby Kluby działały lokalnie. Zza naszych biurek w Krakowie nie da się ugotować obiadu dla potrzebującej rodziny na Podlasiu, poprowadzić spotkania dla bierzmowanych na Podkarpaciu czy zebrać pieluszek dla samotnych mam z Opola. Siłą lokalnych wspólnot jest to, że najlepiej znają potrzeby „tu i teraz”. Czasem wydaje nam się, że największą rolę w pro-lifie mają do odegrania duże organizacje, których członkowie rozmawiają z politykami albo dziennikarzami. Taka praca jest ważna, ale jestem przekonany, że najważniejszy jest ten zwyczajny pro-life dnia powszedniego, gdy pomagamy sąsiadce, koleżance z pracy, znajomym rodzicom.

Kluby Pro-Life to Wasz autorski projekt?

Ich pierwowzorem jest Akademia Obrońców Życia (obecnie Pro Vita et Familia), która od wielu lat działa przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Członkowie akademii spotykali się, by wspólnie z o. Krzysztofem Niewiadomskim OFMCap omawiać encyklikę Evangelium vitae. Przygotowywali własne referaty na temat obrony życia człowieka. Włączali się również w akcje naszego stowarzyszenia. Zorganizowali m.in. wystawę pro-life na krakowskich Plantach i koncert ewangelizacyjny, którego uczestnicy otrzymali materiały pro-life.

Pomysł ma już kilka lat, ale same Kluby to sprawa ostatniego roku?

W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja warsztatów – Letniej Akademii Pro-Life. Opiekę duchową nad jej uczestnikami sprawował właśnie o. Krzysztof Niewiadomski. Wiele rozmawialiśmy o potrzebie angażowania nowych ludzi w pro-life, bo skala niedawnych protestów Strajku Kobiet była przytłaczająca. Mamy świadomość, że należy formować następców i nowych liderów, bo sprawa obrony życia będzie zawsze aktualna.

Przez ostatnie lata zgłaszali się do nas ludzie z całej Polski, którzy chcą się angażować w obronę życia. Jesteśmy stowarzyszeniem ogólnopolskim, ale nasza praca odbywa się głównie w Krakowie – stąd przygotowujemy różne akcje. Teraz mamy propozycję dla pro-liferów z całej Polski – przenosimy ideę grupy Pro Vita et Familia na inne grunty.

Pierwsze spotkanie miłośników życia odbyło się w marcu 2022 r. Na razie działa jeden ogólnopolski klub.

Spotykamy się online, ale chcemy, by powstawały stacjonarne kluby i by były one wspólnotami ludzi modlących się w intencjach ochrony ludzkiego życia, uczących siebie i innych oraz niosących pomoc w duchu pro-life, szczególnie samotnym matkom, kobietom w nieoczekiwanej ciąży czy rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami.

Działamy zgodnie ze strategią obrońców życia zaproponowaną przez dr. Jacka Willkego. Modlimy się za dzieci nienarodzone, matki i ojców oraz o nawrócenie dla osób zaangażowanych w aborcje. Nie poprzestajemy jednak na tym. By dobrze bronić życia człowieka od poczęcia, nie można być ignorantem w tematach pro-life. Dopiero mając rzetelną wiedzę bioetyczną, można zorganizować w szkole lub parafii spotkanie pro-life, wystawę afirmującą życie czy przegląd filmów i rozdawać materiały pro-life. Możliwości do działania w duchu pro-life są bardzo szerokie.

Nasze stowarzyszenie przygotowuje bezpłatne materiały, które pomagają w zdobyciu argumentów do dyskusji na trudne tematy jak aborcja, in vitro, antykoncepcja. Prowadzimy bezpłatne webinary, nagrywamy filmy dokumentalne. Wydajemy broszury i książki. Organizujemy Letnią Akademię Pro-Life oraz konkursy dla dzieci, młodzieży i studentów.

Ostatnim punktem wspomnianej przez ciebie strategii jest niesienie pomocy.

To istotny filar naszej działalności. Potrzebujmy ludzi, którzy będą wrażliwi na potrzeby innych. Sami zorganizują pomoc dla nienarodzonego dziecka, którego życie jest zagrożone, i dla jego mamy, dla samotnego rodzica czy kobiety w ciąży w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej lub skierują te osoby do naszego stowarzyszenia po wsparcie.

Często pomoc pro-life nie wymaga wielkich nakładów. Może to być zawiezienie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem do lekarza, zajęcie się maluchem w czasie, gdy jego rodzice muszą wyjść z domu, zabranie na spacer rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością, zrobienie zakupów lub prania rodzinie wielodzietnej czy ugotowanie obiadu samotnej matce i jej dzieciom.

Kto może dołączyć do Klubów Pro-Life?

Zapraszamy wszystkich, którzy kochają ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Zapraszamy młodszych i starszych, uczniów, studentów i nauczycieli do pogłębiania wiedzy na tematy związane z obroną ludzkiego życia i wspierania się w dobrych inicjatywach. Do klubu można dołączyć w dowolnym momencie.

Gdzie je można założyć?

W swoich szkołach, parafiach i na uczelniach albo po prostu w grupie przyjaciół. Z materiałów przygotowanych dla Klubów można korzystać w ramach już działających wspólnot, aby uzupełnić formację o zagadnienia pro-life. Myślę o takich grupach jak np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Akcja Katolicka, Neokatechumenat czy Duszpasterstwa Akademickie.

Jak pracują miłośnicy życia w ramach klubów?

W każdym miesiącu proponujemy cztery elementy: modlitwę (np. uczestnictwo we mszy św. w tygodniu z intencją obrony życia człowieka), lekturę i analizę encykliki Evangelium vitae (przygotowaliśmy pomoc – „Zeszyt pracy Klubu Pro-Life”), udział w live’ie Klubów Pro-Life, w czasie którego razem z o. Krzysztofem Niewiadomskim i dyskutujemy nad tekstem encykliki Evangelium vitae będącej kopalnią wiedzy i zagadnień pro-life oraz udział w webinarze z cyklu pt. „Spotkania o życiu”. Webinary te od października do czerwca co miesiąc organizuje Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Spotkania Klubów Pro-Life po wakacyjnej przerwie powrócą od października 2022 r. Aktualne informacje, nagrania webinarów i live’ów znajdują się na stronie kluby.pro-life.pl. Na stronie tej można również zamówić bezpłatny Zeszyt pracy Klubów Pro-Life”.

Uczestnicy o Klubie Pro-Life:

Czarne marsze i okrzyki osób w nich biorących udział spowodowały, że wyszedłem z ukrycia. Chcę się jasno opowiadać po stronie ludzkiego życia, które, jak mówi nauka, zaczyna się od poczęcia. Nie mogę i nie chcę już dłużej milczeć. By mieć argumenty do dyskusji ze znajomymi, którzy często sami opierają się jedynie na usłyszanych gdzieś kiedyś hasłach grup popierających aborcję, uczęszczam do Klubu Pro-Life. W grupie siła. Dobrze wiedzieć, że są inni, którzy myślą podobnie jak ja.

Piotr, 23 lata

Nigdy nie sądziłam, że dyskutowanie o papieskiej encyklice może być tak rozwijające i fascynujące. Cieszę się, że Klub Pro-Life wyjaśnia mi stanowisko Kościoła w kwestiach ochrony życia każdego człowieka. To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? Mam znajomych katolików, którzy popierają aborcję i nie widzą niczego złego w in vitro. Chcę umieć z nimi spokojnie rozmawiać. Naukowe fakty, wiedza, poczucie wspólnoty z innymi ludźmi o podobnych wartościach i duchowa formacja, w której uczestniczę, to dodatkowe plusy naszej wspólnoty miłośników życia.

Ania, 18 lat

Dla kogo jest Klub Pro-Life?

Osoby preferujące pacę indywidualną w domowym zaciszu mogą korzystać z webinarów stowarzyszenia, modlić się indywidualnie i rozważać kolejne punkty encykliki Evangelim vitae z „Zeszytem pracy Klubów Pro-Life”.

Wszystkich lubiących pracę w grupie zachęcamy do znalezienia kogoś, z kim będą mogli spotykać się i dyskutować o obronie życia w oparciu o program Klubów Pro-Life oraz do zakładania lokalnych Klubów Pro-Life.

Członkowie wspólnot mogą korzystać z materiałów, webinarów i nagrań Klubów Pro-Life w ramach swojego programu formacyjnego.