Kompetencje współczesnego nauczyciela

Elzbieta Trojan | 3 listopada 2020

Kompetencje współczesnego nauczyciela

(bibliografia w wyborze)

Kompetencja to harmonijna kompozycja wiedzy, sprawności, rozumienia oraz pragnienia” (Maria Czerepaniak-Walczak)

Książki i artykuły z czasopism:

 1. Fundament kompetencji pedagogicznych / Joanna Femiak // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 113–119.

 2. Inicjatywność i przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa (nauczyciela) XXI wieku / Joanna Jaworska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 8, s. 3–10.

 3. Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego nauczyciela / Irena Przybylska // Chowanna. – T. 1 (2006), s. 85–95.

 4. Kompetencje coachingowe nauczycieli: jak rozwijać potencjał ucznia w szkole / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014. – 183 s.

 5. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. Wyd. 2. Kraków: „Impuls”, 2013. – 248 s.

 6. Kompetencje emocjonalne nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak, Renata Góralska. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. – 248 s.

 7. Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela / red. nauk. Stefan T. Kwiatkowski. Warszawa: Wydaw. APS, 2017. – 288 s.

 8. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. Kraków: „Impuls”, 2013. – 292 s.

 9. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski. – Wyd. 2. Poznań: Wydaw. eMPi2, 2007. – 231 s.

 10. Kompetencje społeczne i międzykulturowe nauczycieli i pedagogów w świetle badań własnych / Mariola Badowska // Kultura i Edukacja. – 2018, nr 3, s. 184–200.

 11. Kompetencje przyszłych i czynnych zawodowo nauczycieli / Maria Kocór // Edukacja i Dialog. – 2011, nr 3–4, s. 56–63.

 12. Kompetencje społeczne: metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016. – 215 s.

 13. Kompetencje współczesnego nauczyciela: (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2016, nr 7, s. 52–59.

 14. Kształcenie nauczycieli: wyzwanie i zaangażowanie / pod red. Witolda Bobińskiego, Jolanty Sujeckiej-Zając. Kraków: „Universitas”, 2019. – 192 s.

Elżbieta Trojan – RZPWE-PBW Opole