Numer miesięcznika

Każdy numer – to realizacja jednego
z ważnych tematów związanych
z wychowaniem i profilaktyką.!!!

Czerwiec 2020 – Jak chronić dziecko przed wykorzystywaniem seksualnym?

Czerwiec 2020 – Jak chronić dziecko przed wykorzystywaniem seksualnym?Zawartość numeru:

temat numeru
Wykorzystanie seksualne dzieci
i młodzieży – definicje, zakres,
wyzwania 5
Chroniąc dziecko przed
wykorzystaniem seksualnym 9
Prewencja – uwrażliwienie
na przekraczanie granic 10
Jak rozmawiać z rodzicami,
gdy niepokoją nas zachowania
dziecka w szkole? 13
Wychować osobę,
która nie da się skrzywdzić 16

Biuletyn Krajowego
Duszpasterstwa
Nauczycieli
O miłosierdziu i o szkole 18

historia
Patron na trudne czasy 21

wokół komunikacji
Tab, tiaba, tiaba, tab! 30

rozmowa miesiąca
Zwyczajna niezwykłość 32Kup dostęp 30-dniowy
do e-wersji tego numeru