Numer miesięcznika

Maj 2020 – Szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością

Maj 2020 – Szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościąZawartość numeru:

temat numeru
Szczególne, wyjątkowe… 5
Wczesne Wspomaganie
Rozwoju jako forma
wsparcia dzieci z trudnościami
rozwojowymi 8
Czego boją się rodzice
niepełnosprawnych dzieci
w kontekście szkoły? 10
Szkolne ścieżki ucznia
z niepełnosprawnością 13
Katecheci do zadań
specjalnych 16

Biuletyn Krajowego
Duszpasterstwa
Nauczycieli
O ocenie niedostatecznej
i zarazie 18

rozmowy miesiąca
100-lecie urodzin
św. Jana Pawła II 21

kącik katechetyczny
Podaruj róże Matce Bożej 27

historia
Zaprzepaszczony
blitzkrieg (2) 28Kup dostęp 30-dniowy
do e-wersji tego numeru