Numer miesięcznika

Maj 2021 – Dojrzewanie dziecka z niepełnosprawnością

Maj 2021 – Dojrzewanie dziecka z niepełnosprawnościąZawartość numeru:

temat numeru

Rozwój osoby z niepełnosprawnością w dzieciństwie i adolescencji 5

Towarzyszenie dziecku z niepełnosprawnością intelektualną w dojrzewaniu płciowym 9

Widząc jego szczęście, jesteśmy szczęśliwi 12

Rola wiary i religii w życiu dzieci niepełnosprawnych 14

Biuletyn 

O rzeczywistości, ateizmie i szaleństwie 18

Osobista Litania Loretańska 19

historia 

Największa radość to nieść pomoc innym 20

rozmowa miesiąca

Po prostu kocham 23

czytając JPII

Trójnóg etyczny w myśli Jana Pawła II: wolność, miłość i odpowiedzialność 26

teka praktyka 

przyłapać na wiedzy 28Kup dostęp 30-dniowy
do e-wersji tego numeru