Numer miesięcznika

Luty 2022 – Zespołowa Opieka Duszpasterska

Luty 2022 – Zespołowa Opieka Duszpasterska


Spis treści:

Jaki sens ma cierpienie? 5

Opieka duchowa nad chorymi 8

Pragnienie i modlitwa 11

Bł. Luigi Novarese – wychowawca i apostoł chorych 14

Do PSZOD-u! 17

Biuletyn Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli

O raporcie, klasówkach i miłości do uczniów18

rozmowa miesiąca

Z serca do serca 21

historia

Olga i Andrzej Miłość i służba Rzeczypospolitej 25

teka praktyka

Polskie „cuda natury” – scenariusz zajęć świetlicowych 28

Żołnierze wyklęci – bohaterowie polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej – scenariusz lekcji historii oraz lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadpodstawowych 30
Kup dostęp 30-dniowy
do e-wersji tego numeru