Numer miesięcznika

Lipiec/sierpień 2020 – Edukacja domowa

Lipiec/sierpień 2020 – Edukacja domowaZawartość numeru:

temat numeru
O istotnościach współczesnej
edukacji domowej 5
Nie oddać odpowiedzialności 8
Edukacja domowa – jak to zrobić? 11
Fakty i mity o edukacji domowej 14
Edukacja domowa dziecka
z niepełnosprawnością 16

rozmowy miesiąca
Naszym celem jest niebo 24
kuźnia cnót

Cnoty kardynalne
w wychowaniu 26

Biuletyn Krajowego
Duszpasterstwa
Nauczycieli
O cudach, Wandzie Malczewskiej
i Karolu Wojtyle 30

w cyberświecie
Detoks cyfrowy 32

reportaż
Kamperem na podbój Polski
Europy 36Kup dostęp 30-dniowy
do e-wersji tego numeru