Numer miesięcznika

07-08/2008 Wychowanie – konspekty i scenariusze

07-08/2008 Wychowanie – konspekty i scenariuszeZawartość numeru:

Zawartość numeru:

 • ks. Krzysztof Zdziarski
  Komu ufa młodzież?
 • Alina Bielawska
  Wspomnienie o Halinie Jędrzejewskiej (1944−2008)
 • Aniela Sawulska
  Wychowanie – teorie i obserwacje
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Wakacyjna lekkość czy powrót do siebie?
 • Damian Szymczak
  Młodzież nie taka zła
 • ks. Marek Dziewiecki
  Czas, miłość i radość
 • Aleksandra Kozak
  Dojrzałość szkolna
 • Elżbieta Mościcka
  Lepiej we współpracy (program zajęć dramowych kształtujących umiejętność współpracy między uczniami klas początkowych – 8 scenariuszy)
 • Małgorzata Pawełczyk
  Dziecięcy uniwersytet bezpieczeństwa (scenariusz zajęć dla kl. II szk. podst.
 • Ewa Kadylak
  Świat naszych wartości (konspekt lekcji wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej)
 • Lidia Kozielecka
  Poznajmy się (scenariusz pierwszych zajęć wychowawczych z nową klasą)
 • Anna Elżbieta Wiśniewska
  Mówimy słowem i ciałem (scenariusz zajęć komunikacji interpersonalnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej)
 • Krystyna Żuławnik−Rusnak
  Czym jest szczęście i cierpienie? (konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej)
 • Halina Sutkowy
  Alkoholizm – choroba ciała i duszy (scenariusz dla klas I−III gimnazjum)
 • Czesława Baś
  Dylematy związane z wyborem wartości (lekcja wychowawcza dla uczniów III klasy gimna-zjum)
 • Paweł Czerwiński
  Stres (trzygodzinny warsztat dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej)
 • Anna Koster
  Zagrożenia związane z sektami (scenariusz dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjal-nych)
 • Władysława Koczur−Walczak
  Jak uleczyć zranione uczucia? (konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Jolanta Makowska−Lech
  Moi przyjaciele (lekcja wychowawcza dla klas licealnych)
 • Małgorzata Mazur
  Kochać prawdziwie… (konspekt zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
 • Maria Tota
  XXI Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Jana Pawła II
 • Zofia Wysocka
  Będę godnie reprezentował swoją szkołę (scenariusz na rozpoczęcie roku szkolnego)
 • s. Bożena Olszewska
  Braterstwo szkół
 • dr inż. Antoni Zięba
  Światowa Krucjata Modlitwy w intencji obrony życia człowieka

Okładka: fot. Piotr WarischZarejestruj się
aby mieć darmowy dostęp
do archiwum