Numer miesięcznika

01/2019 Adopcja i rodzina zastępcza

01/2019 Adopcja i rodzina zastępcza


Dla pewnej grupy dzieci i młodzieży, których potrzeby nie są zaspokajane w domu rodzinnym, czyli w miejscu prawidłowego rozwoju i wychowania, potrzebna jest opieka zastępcza. Ta opieka powinna być uzupełnieniem pieczy rodzicielskiej, mając charakter tymczasowy, bo każde dziecko ma prawo do wychowywania się w rodzinie. W Polsce opieką zastępczą objęto ponad 20 tysięcy dzieci, z których tylko ok. 3% to sieroty naturalne (pozostałe to sieroty społeczne). Zdecydowana większość tych dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach dziecka. Mała liczba dzieci wychowuje się w rodzinach adopcyjnych, w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka. Rodziny adopcyjne i zastępcze negatywnie oceniają politykę finansową państwa na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Dom dziecka, całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza, jest nienaturalnym środowiskiem wychowawczym. W tej formie opieki trudno zapewnić dziecku przygotowanie do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Wychowankowie nabywają wiele negatywnych nawyków: wszystko im się należy, a sztuka przeżycia polega na lawirowaniu. W wielu krajach Europy nie funkcjonują domy dziecka, w Polsce są rozwiązaniem faworyzowanym wśród form opieki nad osieroconymi i porzuconymi dziećmi.

Pozostałe formy pieczy zastępczej – rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka – stwarzają pogodny klimat wychowawczy, dając wiele powodów do radości i zadowolenia, lepiej zaspokajając potrzeby emocjonalne dziecka. Zdecydowanie więcej dzieci potrzebujących tej formy opieki powinno znaleźć swoje miejsce w takich rodzinach.

Przyjęcie dziecka do rodziny adopcyjnej lub zastępczej to radykalna zmiana dla dziecka i dla rodziny. Nowe prawa i obowiązki, nowe wymagania, ale generalnie efekty po obu stronach są pozytywne. Trzeba zachęcać rodziców do adopcji lub utworzenia rodziny zastępczej, zapewniając im wsparcie i pomoc ze strony opieki społecznej. Ta forma opieki nad dzieckiem przynosi dużo lepsze efekty.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

 

Zawartość numeru:

 • Janusz Rusaczyk
  Rodziny adopcyjne i zastępcze
 • Małgorzata Giermaz
  Adopcja ciężko chorych dzieci
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Kuba z VIc
 • Janusz Rusaczyk
  Bariery. Dziecko niepełnosprawne – adopcja i rodzina zastępcza
 • Aleksandra Aszkiełowicz
  Książka, która odrzuca wszelkie normy
 • Elżbieta Trojan
  Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze (bibliografia w wyborze)
 • Anna Nogal
  Motywy adopcji
 • Ewa Michałowska-Walkiewicz
  ABC adopcji
 • Romana Cynk
  Jak żyć, żeby kochać do końca?
 • Danuta Bula
  Szkoła kreatywności
 • ks. Andrzej Zwoliński
  Czy za wszelką cenę?
 • Agnieszka Reifland
  Korczakowski duch
 • Małgorzata Sasin
  O tym, co jest ważniejsze
 • Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk
  O tym, co jest najważniejsze. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III
 • Krzysztof Wilczewski
  Misja nadziei
 • Małgorzata Żmijewska
  Nocne nastolatek rozmowy. Scenariusz poświęcony Żołnierzom Wyklętym

Okładka: fot. Pixabay.com
Kup dostęp 30-dniowy
do e-wersji tego numeru