07-08/2015 Zdrowy styl życia

okladka_07-08-2015

Współczesny świat wymaga życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, mądrego panowania w uniwersum ekologicznym. Wychowanie ekologiczne należy rozpocząć od najmłodszych lat w domu rodzinnym, w szkole.

Taki tryb życia przejawia się w ochronie zdrowia i ustawicznym troszczeniu się o nie, dbałością o to, co jemy (dieta bogatą w warzywa i owoce, nabiał, mięso i ryby), regularnym uprawianiu ćwiczeń fizycznych (spacery, bieganie, jazda na rowerze), aktywnym spędzaniu czasu wolnego z częstym kontaktem z przyrodą. Ważna jest dbałość o odpowiednią ilość snu i odpoczynku oraz unikanie czynników szkodliwych, jak: papierosy, alkohol, narkotyki, pośpiech, jedzenie śmieciowe, stres.

Aktywności fizycznej młodych ludzi nie sprzyja częsta ucieczka od świata rzeczywistego w świat wirtualny, nagminne zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego, niechęć do jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Młodzi mają coraz mniej styczności z przyrodą. Kontakt z naturą daje radość życia, regeneruje utracone siły, skłania do refleksji nad sensem życia. Uprawianie różnorodnych ćwiczeń fizycznych pozwala odkrywać siebie i doskonalić się wewnętrznie, sprzyja hartowaniu fizycznemu i psychicznemu. Obniżona odporność fizyczna prowadzi do nadmiernej męczliwości, znużenia, niepowodzeń w nauce, a nawet do choroby.

W dbałości o integralny rozwój człowieka należy pamiętać, że kult ciała nie może ograniczać troski o rozwój intelektualny i duchowy. Już w starożytnej Grecji wychowanie zmierzało do kształtowania człowieka dobrego i pięknego (kalokagathia). Szeroko rozumiane zdrowie to dobrostan zapewniający fizyczno-psychiczną i duchową równowagę człowieka. Troszczmy się więc o zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Przed nami wakacje! Zapraszają nas morze i rzeki, góry i lasy, by posłuchać szumu fal, spojrzeć na zieleń pól i łąk, podziwiać majestat gór, przypomnieć sobie zapach ziemi i kwiatów.

Wszystkim Czytelnikom i sympatykom „Wychowawcy” życzymy słońca i pięknej pogody podczas wakacyjnego wypoczynku.

Redakcja

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 07-08-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Barbara Wolny
  Jan Paweł II i zdrowy styl życia
 • Łukasz Mrózek
  Chwalcie Pana w waszym ciele
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Zdrowa dusza
 • Ewelina Krzymowska
  Zdrowy tryb życia a niepowodzenia szkolne
 • Konrad Gaca
  Epidemia wśród dzieci!
 • Jan Czechowski
  Prawdziwe sukcesy ludzi sportu
 • Urszula Tokarska
  Czas wolny a twórczość dzieci
 • Agnieszka Bereza
  Palcem po mapie
 • Ewa Gałązka
  Gotowość do roli ucznia
 • Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska
  Uzależnienia
 • Joanna Jaworska
  Agresja elektroniczna
 • Agnieszka Graczyk
  Nowe uzależnienia. Bibliografia w wyborze
 • Grzegorz Jurczyński
  Krótka historia alkoholu
 • Stanisława Knapik
  Wychowujemy dla ekologii
 • Natalia Maria Ruman
  Ekologia w katechezie
 • Anetta Śliwińska
  EKO-rodzice
 • ks. Marek Dziewiecki
  Człowiek i ekologia
 • Stanisława Knapik
  Środowisko? Naturalne!
 • Rafał Ryszka
  Przedszkole w lesie
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie do zdrowego stylu życia (zestawienie bibliograficzne w wyborze)
 • Małgorzata Mróz
  Żyjmy zdrowo i bezpiecznie. Program edukacji zdrowotnej dla kl. I–III szkoły podstawowej
 • Czesława Wydrzyńska
  Ziemia śmieje się kwiatami. Scenariusz na 100-lecie urodzin ks. J. Twardowskiego
 • O edukacji seksualnej w polskiej szkole
 • Prawda o „in vitro”

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.